2017 ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alım Duyurusu

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 ASDEP GÖREVLİSİ ÖZEL HİZMET ALIMI DUYURUSU
Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi olarak 20 personel istihdam edilecektir.
 


Başvurular: 

13.03.2017- 24.03.2017 tarihi mesai saati bitimi olup; son başvuru tarihi uzatılmayacaktır.

 
BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türk vatandaşı olan
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan
  7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az LİSANS düzeyinde mezun olan
  9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan
  10. Kısa Özgeçmiş

 
İSTENECEK BELGELER

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı

3-Askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan veya Askerlik terhis belgesi (Aralık 2017)

4-Sağlık Raporu Tek Hekimden

5-Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak

6-Diploma Aslı ve Fotokopisi

7-2015-2016 KPSS Sonuç Belgesi

8- 2 Adet vesikalık fotoğraf

9- E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi

10-Kısa Özgeçmiş

ADIYAMAN ASDEP.BAŞVURU FORMU.xlsx
 

* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 13.03.2017 Pazartesi tarihinden itibaren – 24.03.2017 Cuma Günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. değişik yollarda yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır
 

ADRES: 
 Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 Barbaros Hayrettin Mahallesi Haydar Efendi Caddesi 1622 Sokak No:5
 
Merkez/ADIYAMAN
 
Müracaat
 
Nermin Elçi (İl Müdürlüğü Hizmet Binası 2.Kat)

Telefon: 0(416)216 10 82  Dahili: 118