Misyon-Vizyon

                                                                                      MİSYONUMUZ
       

        Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

 
                                                                                    VİZYONUMUZ
     

      Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir kurum olmak.

 

                                         
                                            KALİTE POLİTİKAMIZ

 
 

           Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak; 
       
Koruyucu ve önleyici hizmetleri ile kişi, aile, toplum ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli artıran, değişim ve gelişimi izleyen, yerinde hizmet verme anlayışını benimseyen ve 
 uygulayan bir kurum olmak.

 
                                                                                                                İl Müdürü